IQ5QO_MDXC
IQ5QO_targa_sito
mdxc pistoia Club Station

Portable Ranking:


IFF / WWFF - 582


DCI / WCA - 374


WAIL / ARLSH - 55


IIA - 13


IOTA - 6QSOs Number:

 193.902


Disctinct Calls:

 12.834


QSOs Per Band:


40m : 119798 QSOs

20m : 45508 QSOs

80m : 20978 QSOs

30m : 5726 QSOs

17m : 1024 QSOs

60m : 754 QSOs

15m : 59 QSOs

10m : 54 QSOs

12m : 1 QSOs


QSOs Per Mode:


SSB : 153315 QSOs

RTTY : 40468 QSOs

CW : 65 QSOs

PSK63 : 29 QSOs

PSK : 18 QSOs

MFSK : 7 QSOs


Top 2021 Hunters:


ON7RN : 107 QSOs

OQ7Q : 107 QSOs

IZ1JLP : 91 QSOs

I1ASU : 85 QSOsI

V3YIB : 73 QSOs

IQ8WN : 67 QSOs

IZ8DFO : 67 QSOs

IZ8GXE : 67 QSOs

SP8LEP : 66 QSOs

IQ8DO : 65 QSOs

IK1DFH : 58 QSOs

IK8FIQ : 58 QSOs

SP8PLE : 56 QSOs

EA3HKY : 48 QSOs

EA3HLM : 48 QSOs

EA3RKM : 48 QSOs

IK1GPG : 48 QSOs

IK1QFM : 48 QSOs

IZ4EFP : 48 QSOs


Top All Time Hunters:


ON7RN : 2872 QSOs


OQ7Q : 2497 QSOs


IZ8DFO : 2287 QSOs


I5FLN : 2140 QSOsTop Past Years Hunters:


2017

ON7RN : 701 QSOs


2018

ON7RN : 821 QSOs


2019

ON7RN : 978 QSOs


2020

ON7RN : 262 QSOs


MDXC Pistoia Members

IZ5GST 

Steve Tolari

#029


IU5AXT 

Federica Stefanelli

#106


IW5AB 

Gilberto Lepori

#116


IZ5DKF 

Paolo Gorini #217


I5ZJK 

Paolo Gori (SK)

#307


IQ5QO 

MDXC Pistoia

#308


IQ5WT 

ARS Valdinievole

#309


IZ5JMZ 

Giovanni D'Apuzzo

#437


IZ5OQA 

Leonardo Pucci

#449


IZ5TXT 

Mario Goiorani

#543


I5ECW 

Vanni Landini

#544


I5JFG 

Franco Zecci

#783